26/10/2021 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ kim hoà ca tập - Bài 552
古今和歌集 - 552

Tác giả: Ono no Komachi - 小野 小町

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2014 21:20

 

Nguyên tác

思いつつ 
寝ればや人の 
見えつらむ 
夢としりせば 
さめざらましを

Bản dịch của Đoàn Lê Giang

Nhớ nhung hoài
Chìm trong giấc ngủ
Em thấy được gặp người
Nếu biết chỉ là mộng
Thức làm chi người ơi
Nguồn: Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ono no Komachi » Cổ kim hoà ca tập - Bài 552