12/06/2024 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái bàn

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2008 19:37

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Cái bàn có bốn chân
Đứng trên đất
Mà không cần
Guốc, giày, dép, tất!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Cái bàn