19/10/2021 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dược đao
藥刀

Tác giả: Ngô Thì Ức - 吳時億

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2009 20:21

 

Nguyên tác

屠戮紛紛競逞豪,
世間幾有活人刀。
太平不用長槍劍,
方覺調源手段高。

Phiên âm

Đồ lục phân phân, cạnh sính hào,
Thế gian kỷ hữu hoạt nhân đao.
Thái bình bất dụng trường thương kiếm,
Phương giác điều nguyên[1] thủ đoạn cao.

Dịch nghĩa

Chém giết lẫn nhau rối beng, ganh nhau thị hùng
Trong thế gian đã có mấy con dao làm sống người
Đời thái bình không dùng đến gươm lớn giáo dài
Mới biết cái thuật điều hoà nguyên khí là cao hơn cả

Bản dịch của Tham Tuyền

Tự hào chém giết, rối ren sao!
Cứu sống người đời, dễ mấy dao?
Gươm súng thời bình không dụng nữa
"Điều nguyên" thuật ấy, biết tay cao
Tác giả làm bài này trong hoàn cảnh đất nước đương bị Trịnh - Nguyễn phân tranh kéo dài ở hai bên bờ sông Gianh. Hơn nữa, ở ngoài Bắc bấy giờ chúa Trịnh bóc lột nông dân rồi đàn áp những cuộc khởi nghĩa của nông dân. Trước tình cảnh ấy, tác giả tỏ lòng thương dân mà làm bài thơ này. (GS Chương Thâu)

Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
[1] Là danh từ y học, nghĩa là điều hoà nguyên khí (Cái khí trong trẻo, lành mạnh vốn có trong người).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Ức » Dược đao