04/07/2020 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa bụi chuối sau hè (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 18:09

 

Gió đưa bụi chuối sau hè,
Đã lăm le cô chị, lại muốn dò dè cô em.
Khảo dị:
Gió đưa buồng chuối sau hè,
Đã lăm le cô chị, lại muốn dò dè cô em.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa bụi chuối sau hè (II)