17/06/2021 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh ngẫu hứng
清明偶興

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:37

 

Nguyên tác

東風晝夜動江城,
人自悲悽草自青。
春日有身非少壯,
天涯無酒對清明。
村歌初學桑麻語,
野哭時聞戰伐聲。
客舍含愁已無限,
莫敎茅草近階生。

Phiên âm

Đông phong trú dạ động giang thành[1],
Nhân tự bi thê, thảo tự thanh.
Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng,
Thiên nhai vô tửu đối thanh minh
Thôn ca sơ học tang ma ngữ,
Dã khốc thời văn chiến phạt thanh[2].
Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn,
Mạc giao mao thảo cận giai sinh[3].

Dịch nghĩa

Gió đông thổi qua toà thành bên sông suốt ngày đêm.
Người buồn thì cứ buồn, cỏ xanh thì cứ xanh.
Ngày xuân, mình có thân nhưng không còn trẻ nữa,
Ở góc trời, không có rượu uống trong tiết thanh minh.
Câu hát thôn dã giúp ta hiểu được tiếng nói của kẻ trồng gai, trồng dâu.
Ngoài đồng nội thỉnh thoảng nghe tiếng người khóc như buổi chiến tranh.
Ở nơi lữ xá đã buồn quá rồi,
Chớ để cỏ săng mọc gần thêm!

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Gió đông hôm sớm động giang thành,
Người cứ âu sầu cỏ cứ xanh.
Xuân đến, tiếc thân thời tráng kiện,
Phương trời không rượu chuốc thanh minh.
Dân ca mới mọc lời thôn dã,
Than khóc dường nghe tiếng chiến tranh
Dằng dặc ngậm ngùi nơi lữ xá,
Đừng cho săng cỏ mọc gần quanh.
[1] Có thể là địa danh, Nguyễn Du nói đến "giang thành" trong nhiều bài thơ.
[2] Chiến tranh nhà Nguyễn với nhà Tây Sơn còn dấu tích.
[3] Ngụ ý không đua chen danh vọng với quần thần vua Gia Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thanh minh ngẫu hứng