04/07/2020 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi bàn chân cũ

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 16/09/2017 19:57

 

Con đường nằm chết dưới mưa
Bàn chân cũ, đã về chưa? hay là
Một lần bước, vạn lần xa
Bóng quê rụng với mưa sa đêm này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Hỏi bàn chân cũ