23/03/2023 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04
和參贊大臣行營賞菊十詠又賦十詠其四

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:00

 

Nguyên tác

鬦艷紛紛百卉忙,
深園次第放寒芳。
化工點綴恩猶厚,
愈見秋高色愈黃。

Phiên âm

Đấu diễm phân phân bách huỷ mang,
Thâm viên thứ đệ phóng hàn phương.
Hoá công điểm xuyết ân do hậu,
Dũ kiến thu cao sắc dũ hoàng.

Dịch nghĩa

Trăm hoa nhao nhao vội đua vẻ đẹp,
Vườn sâu lần lượt toả mùi thơm.
Hoá công điểm xuyết, ơn ấy còn dầy,
Càng thấy thu cao sắc hoa càng vàng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Rộn rã ngàn hoa đấu sắc hương,
Vườn sâu lần lượt toả mùi thơm.
Hoá công điểm xuyết ơn còn đậm,
Càng thấy thu cao, sắc thắm vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04