18/09/2020 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh cải mà nấu với gừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 22:58

 

Canh cải mà nấu với gừng,
Không ăn thời chớ xin đừng mỉa mai.
Khuyên chàng đừng ở đơn sai,
Vắng mặt chàng sẽ yêu ai mặc lòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Canh cải mà nấu với gừng