28/10/2020 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở đầu
Proem

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2018 18:00

 

Nguyên tác

I am a Negro:
Black as the night is black,
Black like the depths of my Africa.

I’ve been a slave:
Caesar told me to keep his door-steps clean.
I brushed the boots of Washington.

I’ve been a worker:
Under my hand the pyramids arose.
I made mortar for the Woolworth Building.

I’ve been a singer:
All the way from Africa to Georgia
I carried my sorrow songs.
I made ragtime.

I’ve been a victim:
The Belgians cut off my hands in the Congo.
They lynch me now in Texas.

I am a Negro:
Black as the night is black,
Black like the depths of my Africa.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Tôi là một chú da đen
Đen như thể đêm dày đen kịt
Đen như thể châu Phi sâu thẳm muôn trùng

Tôi đã từng là tên nô lệ
Chủ đòi tôi phải giữ sạch bậc cửa lên
Tôi đánh giày ở thành phố Washington

Tôi đã từng làm công nhân
Chính tay tôi dựng lên Kim Tự Tháp
Tôi làm hồ, xây tường cho ngôi nhà Woolworth

Tôi đã từng làm ca sĩ
Tôi đã đem giọng hát sầu bi
Đi hát suốt trên đường châu Phi châu Mỹ
Tôi đã tìm ra khúc nhạc riêng này

Tôi đã là nạn nhân
Ở Congo người Bỉ chặt tay tôi
Và giờ đây, ở Texas tôi lại bị giày vò, đe doạ

Tôi là một chú da đen
Đen như thể đêm dày đen kịt
Đen như thể châu Phi sâu thẳm muôn trùng
Nguồn: Thơ Lăngxtơn Hugơ, NXB Văn học, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Mở đầu