30/11/2020 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/10/2015 06:56

 

Trông kìa: Quả thị vàng
Dắt mùa thu vào phố
Mang theo câu chuyện cổ
Thị kể bằng mùi hương
Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoàng Sơn » Mùa thu