22/10/2021 11:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:42

 

Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn,
Phật không tưởng sãi, sãi còn đi tu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi tu chuông mỏng mõ mòn