18/04/2021 03:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu trình Ngô lang
又呈吳郎

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 11:10

 

Nguyên tác

堂前撲棗任西鄰,
無食無兒一婦人。
不為困窮寧有此,
只緣恐懼轉須親。
即防遠客雖多事,
使插疏籬卻甚真。
已訴徵求貧到骨,
正思戎馬淚盈巾。

Phiên âm

Đường tiền phác tảo nhiệm tây lân,
Vô thực vô nhi nhất phụ nhân.
Bất vị khốn cùng ninh hữu thử,
Chỉ duyên khủng cụ chuyển tu thân.
Tức phòng viễn khách thuỳ đa sự,
Tiên sáp sơ ly khước thậm chân.
Dĩ tố trưng cầu bán đáo cốt.
Chính tư nhung mã lê doanh cân.

Dịch nghĩa

Trước sân, cứ mặc người hàng xóm phía tây hái táo,
Vì bà không có cái ăn, không có con cái.
Ví không cùng quẫn thì đâu đến nỗi thế,
Do sợ hai họ mới đến cùng ta làm quen.
Người ta e dè khách xa, tuy lắm chuyện đấy,
Nhưng bởi mình cắm rào thưa, họ tưởng cấm thật.
Bà nói: thuế má lắm cho nghèo thấu xương,
Tôi nghĩ đến chiến tranh, nước mắt đẫm khăn.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đập táo trước nhà, mặc láng giềng
Bà không con cái, đói triền miên.
Nếu không cùng khốn, không làm thế
Sợ phải tội tình, phải nhận quen.
Phòng kẻ lạ xa thêm lắm chuyện
Tiện rào thưa thớt chẳng tư riêng.
Bị thu thuế nặng, nghèo trơ cốt
Lo lửa binh, khăn đẫm lệ liền.
(Năm 767)

Tác giả gửi nhà cỏ ở Quỳ Châu cho người cháu và căn dặn đối đãi với bà già nghèo hàng xóm. Đây là bài thứ hai căn dặn anh Ngô. Bài trước là Giản Ngô lang tư pháp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hựu trình Ngô lang