23/01/2022 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân giang khúc

Tác giả: Trương Đăng Quế - 張登桂

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2018 16:28

 

Phiên âm

Tạc dạ vũ thuỷ hạ
Xuân giang vi lãng sanh
Thiếp tâm sở hữu cảm
Diên ngạn tự vi hành

Bản dịch của Lê Kỉnh

Đêm qua có mưa nhỏ
Lòng sông sóng gợn mờ
Lòng em xao xuyến bấy
Ven sông bước bước hờ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đăng Quế » Xuân giang khúc