22/09/2021 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai buổi chiều (II)

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/09/2017 21:10

 

Giăng chiều rụng xuống lòng sông,
Có nhà sư nữ đi trong chuông chiều.
Vạn chài mái cỏ xiêu xiêu,
Một đàn cò trắng bên đèo bay sang.
Lau cao còn một ít vàng,
Cát mềm hằn vó ngựa chàng áo xanh.
Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Tâm hồn tôi, Nhà in Lê Cường, 1940
2. Nguyễn Bính toàn tập (tập 1), NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Hai buổi chiều (II)