06/10/2022 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp bạc mệnh
妾薄命

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2004 21:43

 

Nguyên tác

漢帝重阿嬌,
貯之黃金屋。
咳唾落九天,
隨風生珠玉。
寵極愛還歇,
妒深情卻疏。
長門一步地,
不肯暫回車。
雨落不上天,
水覆重難收。
君情與妾意,
各自東西流。
昔日芙蓉花,
今成斷根草。
以色事他人,
能得幾時好。

Phiên âm

Hán đế[1] trọng A Kiều[2],
Trữ chi hoàng kim ốc.
Khái thoá lạc cửu thiên,
Tuỳ phong sinh châu ngọc.
Sủng cực ái hoàn yết,
Đố thâm tình khước sơ.
Trường Môn[3] nhất bộ địa,
Bất khẳng tạm hồi xa.
Vũ lạc bất thướng thiên,
Thuỷ phúc trùng nan thâu.
Quân tình dữ thiếp ý,
Các tự đông tây lưu.
Tích nhật phù dung hoa,
Kim thành đoạn căn thảo.
Dĩ sắc sự tha nhân,
Năng đắc kỷ thời hảo.

Dịch nghĩa

Vua Hán coi trọng A Kiều,
Cho nàng ở trong nhà thếp vàng.
Tiếng ho hay khạc từ trong cung đình vọng ra,
Được gió chuyền xa như lời châu tiếng ngọc.
Yêu chiều mãi rồi cũng hết,
Lòng đã chán thì tình cũng phai.
Cung Trường Môn gần ngay đó,
Mà cũng chẳng nở tạm thời quay xe thăm.
Nước mưa rơi xuống không ngược lên trời được,
Nước đã đổ khó vốc lại.
Tình của vua với ý phi tần,
Như hai dòng nước chảy về đông và tây.
Xưa là hoa sen,
Nay là cỏ đã bị đứt gốc.
Lấy nhan sắc phục vụ người ta,
Mấy khi được tốt đẹp mãi.

Bản dịch của Long Chiến

Vua Hán say A Kiều,
Xây cung vàng khoá chặt.
Tiếng ho động trời xanh,
Vui bảo là tiếng nhạc.
Nuông quá làm thương hết,
Ghen nhiều khiến tình tan.
Trường Môn một bước ngang,
Xe không buồn ghé tới.
Mưa nào ngược lên trời,
Nước đổ rồi khó hốt.
Tình chàng và ý thiếp,
Chia hai ngả đông tây.
Đoá phù dung xưa rồi,
Nay thành cỏ đứt rễ.
Sắc mê người có thể,
Được bao sâu, bao lâu…
[1] Hán Vũ Đế Lưu Triệt, một vị vua tài giỏi của triều Hán. Lên ngôi năm 16 tuổi, ở ngôi 51 năm, làm Trung Hoa cường thịnh.
[2] Vai vế là em họ của Lưu Triệt. Khi Triệt mới là cậu bé 7 tuổi, mẹ A Kiều đã hỏi có muốn cưới A Kiều làm vợ không? Triệt đáp muốn và sẽ xây nhà vàng cho A Kiều ở. Sau này lên ngôi, Vũ Đế có cưới A Kiều, có cho nàng ở nhà vàng. Nhưng khi hết yêu bèn ruồng bỏ nàng.
[3] Tên cung điện xây từ đời Hán Cao Tổ, dành cho hoàng hậu, phi tần đã bị vua phế bỏ tới ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thiếp bạc mệnh