03/06/2023 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm gối gấm không êm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 13:21

 

Đêm nằm gối gấm không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.
Có thương có nhớ không em,
Sao em chẳng lại, để anh mong đêm nhớ ngày.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm gối gấm không êm