21/09/2023 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp ải
峽隘

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2015 09:30

 

Nguyên tác

聞說江陵府,
雲沙靜眇然。
白魚如切玉,
朱橘不論錢。
水有遠湖樹,
人今何處船。
青山各在眼,
卻望峽中天。

Phiên âm

Văn thuyết Giang Lăng phủ,
Vân sa tĩnh miểu nhiên.
Bạch ngư như thiết ngọc,
Chu quất bất luận tiền.
Thuỷ hữu viễn hồ thụ,
Nhân kim hà xứ thuyền.
Thanh sơn các tại nhãn,
Khước vọng giáp trung thiên.

Dịch nghĩa

Nghe nói phủ Giang-lăng,
Mây nước yên lặng lạ thường.
Cá trắng như nạm ngọc,
Quất đỏ chẳng kể bao nhiêu tiền.
Nước có hồ xa cây mọc ven bờ,
Người nay từ xứ nào mà tới đó.
Ngay trước mắt là núi xanh,
Nhìn lên trời giữa kẽm.

Bản dịch của Phạm Doanh

Phủ Giang Lăng nghe nói,
Mây nước sao mà yên
Cá trắng như giát ngọc,
Quất đỏ chẳng kể tiền.
Nước hồ cây xa tít,
Người đâu thuyền nay gần.
Non xanh ngay trước mắt,
Giữa kẽm trời nhìn lên.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giáp ải