28/06/2022 12:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên cư trị vũ
園居值雨

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2020 18:34

 

Nguyên tác

散髮春風劇可憐,
若爲曳履往前軒。
雨緣愁落難成陣,
花及寒開半不圓。
短髮閑吟抛永日,
長鑱生計問新年。
青袍如草遊無處,
獨把衰顏笑向天。

Phiên âm

Tán phát xuân phong kịch khả liên,
Nhược vi duệ lý vãng tiền hiên.
Vũ duyên sầu lạc nan thành trận,
Hoa cập hàn khai bán bất viên.
Đoản phát[1] nhàn ngâm phao vĩnh nhật,
Trường sàm[2] sinh kế vấn tân niên.
Thanh bào[3] như thảo du vô xứ,
Độc bả suy nhan tiếu hướng thiên.

Dịch nghĩa

Tóc xoã trong gió xuân thật đáng thương
Lê bước dạo về phía hiên trước
Mưa rơi trong nỗi sầu khó thành cơn
Hoa nở gặp lạnh chẳng thể đầy đặn
Tóc cùn ngâm nga cho qua hết tháng ngày
Lưỡi cày dài tính chuyện mưu sinh, hỏi xem năm mới
Áo xanh màu cỏ không biết đi đâu
Chỉ ngửa khuôn mặt gầy gò lên trời mà cười

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Tóc xoã buồn teo trong gió xuân
Dò ra hiên trước nặng lê chân
Rét ngùi, hoa nở không tròn đoá
Sầu nhuốm, mưa về chẳng đẫy cơn
“Tóc ngắn”, ngâm tràn xua tuế nguyệt
“Thuổng dài”, năm mới tính làm ăn
Thư sinh, cỏ dạt, đời vô định
Cười hướng trời xanh mặt héo nhăn
Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Quốc học, Cao Bá Quát toàn tập (tập I), NXB Văn học, 2004
[1] Thơ Đỗ Phủ: “Bạch đầu tao cánh đoản” (Đầu bạc, tóc rụng nhiều, tóc con rụng gây ngứa, càng gãi tóc càng thêm ngắn).
[2] Thơ Đỗ Phủ, bài Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca, “sàm” là cái thuổng dài dùng để đào đất, đào củ rừng để kiếm ăn.
[3] Áo xanh. Chỉ học trò, thư sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Viên cư trị vũ