24/07/2024 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/03/2021 15:26

 

Biết nhau từ thuở ấu thơ,
buồn thương lay lứt bao giờ mới nguôi.
Từ ngày xa biệt, người ơi,
Để ta góc biển chân trời tương tư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tương tư