03/08/2020 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi về quyết liệu làm sao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 09:21

 

Đi về quyết liệu làm sao,
Em nay quyết vào, lập chốn cho xong.
Chàng như con nhạn trong cung,
Em như con én lượn vòng bao lơn.
Anh rằng anh chửa vợ con,
Em còn thực gái còn son đứng ngoài.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi về quyết liệu làm sao