28/10/2020 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiểu cảnh
小景

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2019 00:49

 

Nguyên tác

予有小石山,
山高不滿咫。
予有青石海,
纔容數斗水。
山童草不生,
海淺波不起。
坐看憫幽寂,
栽之以芝子。
芝子無土附,
青蔥蔥乃爾。
造化因其材,
扶持焉用彼。

Phiên âm

Dư hữu tiểu thạch sơn,
Sơn cao bất mãn chỉ.
Dư hữu thanh thạch hải,
Tài dung sổ đấu thuỷ.
Sơn lượng thảo bất sinh,
Hải thiển ba bất khởi.
Toạ khan mẫn u tịch,
Tài chi dĩ chi tử.
Chi tử vô thổ phụ,
Thanh thông thông nãi nhĩ.
Tạo hoá nhân kỳ tài,
Phù trì yên dụng bỉ.

Dịch nghĩa

Ta có hòn núi đá nhỏ
Núi cao không đầy thước
Ta có cái bể đá xan
Chỉ đựng được vài gáo nước
Núi trọc không có cỏ mọc
Bể nông không có sóng dậy
Ngồi nhìn núi thương cảnh hiu quạnh
Lấy cây dành dành đem trồng vào
Dành dành không có đất bón
Mà tươi tốt như thế kia
Mới biết hễ có chất tốt thì tạo hoá vun đắp cho
Không cần mượn ai nâng đỡ cả

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Ta có hòn núi đá
Núi cao không đầy thước
Ta có bể đá xanh
Chứa được vài gáo nước
Núi trọc cỏ không mọc
Bể nông sóng chẳng dềnh
Thương ngọn núi cô quạnh
Ta trồng cây dành dành
Dành dành không dất bón
Mà vẫn rườm rà xanh?
Người chứa tài năng sẵn
Đâu cần ai giúp mình?
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Tiểu cảnh