31/01/2023 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài cổ
懷古

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2008 03:05

 

Nguyên tác

去歲桃花發,
鄰女初學嵇。
今歲桃花發,
已嫁鄰家西。

去歲桃花發,
春風何淒淒。
鄰女對花泣,
愁深眉轉低。

今歲桃花發,
春草何淒淒。
鄰女對花笑,
吟成手自題。

Phiên âm

Khứ tuế đào hoa phát,
Lân nữ sơ học kê.
Kim tuế đào hoa phát,
Dĩ giá lân gia tây.

Khứ tuế đào hoa phát,
Xuân phong hà thê thê.
Lân nữ đối hoa khấp,
Sầu thâm mi chuyển đê.

Kim tuế đào hoa phát,
Xuân thảo hà thê thê.
Lân nữ đối hoa tiếu,
Ngâm thành thủ tự đề.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Năm ngoái hoa đào nở,
Cô gái học cài trâm.
Năm nay hoa đào nở,
Cô đã đi lấy chồng.

Năm ngoái hoa đào nở,
Gió xuân sao lạnh lùng.
Cô gái nhìn hoa khóc,
Sà mi, lòng não nùng.

Năm nay hoa đào nở,
Cỏ xuân xanh lạ lùng.
Cô gái nhìn hoa cười,
Đề thơ tả nỗi lòng.
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng - Phần thơ dịch, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Hoài cổ