19/08/2022 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãi dâng trọn hồn vui

Tác giả: Phạm Hầu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi thu_mb vào 30/06/2011 04:16

 

Mãi dâng trọn hồn vui độ trước
Chưa đủ sao? Đời đòi hỏi thêm chi
Tai đờ nghe, mi trĩu nặng từ bi
Gió bốn hướng giằng co trong tử biệt
Tiếng rên xiết giờ tàn khi chấm hết
Cảnh thường xuyên tối sáng đổi thay màu
Tim nhói lên nức nở những Ban Đầu
Nhưng giờ cuối rơi rơi thầm tuyệt vọng!
Hay đời hỏi thịt êm và tuỷ nóng?
Tôi xin nằm yên ổn cả chân tay.
Nắng có lên, không mượn rợp cây bày,
Mưa có xuống, thêm băng hàn chút nữa.
Trong đày ải mình trần tê khói lửa
Tiệc chim bằng rỉa rói một lòng đơn.
Nếu tôi đau mà người nhẹ căm hờn,
Chắc qua núi vui lay ngàn đoá mộng...
Muôn miệng thắm tươi, nụ cười hé rộng,
Muôn chân tay lay động khúc quân thiều,
Nếu tôi đau mà người vẫn tin yêu?
Trang sách nhỏ nâng niu hồn xứ lạ,
Trên đệm thuý, hoa nô liều áp má,
Đôi bạn đời tay dính nhựa A Giao!
Nếu tôi đau! Trời đẹp! Nếu tôi đau
Mà muôn đời mưa nắng hiểu lòng nhau.
Nguồn: Một thế kỷ thơ Việt, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hầu » Mãi dâng trọn hồn vui