16/08/2022 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Thúc vu điền 2
大叔于田 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 17:45

 

Nguyên tác

叔于田,
乘乘黃。
兩服上襄,
兩驂雁行。
叔在藪,
火烈具揚。
叔善射忌,
又良御忌。
抑磬控忌,
抑縱送忌。

Phiên âm

Thúc vu điền,
Thừa thặng hoàng.
Lưỡng phục thượng tương.
Lưỡng sam nhạn hàng.
Thúc tại tâu,
Hoả liệt cụ dương.
Thúc thiện xạ ký,
Hựu lương ngự ký,
Ức khánh khống ký,
Ức túng tống ký.

Dịch nghĩa

Thái Thúc đi săn,
Đi xe thắng bốn ngựa màu vàng.
Hai con ngựa thắng ở bên trong là thứ ngựa rất tốt.
Hai con ngựa thắng ở hai bên phía ngoài (hơi lùi sau hai con ngựa phía trong) như hhình chim nhạn sắp hàng mà bay.
Thái Thúc đến nơi ao chầm (chỗ nhiều thú để săn).
Thì khắp nơi đều đốt lửa bừng lên để đuổi thú.
Thái Thúc bắn tên rất tài,
Thái Thúc lại giỏi đánh xe ngựa.
Thái Thúc đánh ngựa chạy hay gò cương ngựa dừng lại (đều y theo ý muốn của mình, nói Thái Thúc có tài điều khiển ngựa).
Thái Thúc nhắm rồi buông tên bắn (thì trúng ngay) và chạy theo con vật bị bắn hạ (mà lượm thì bao giờ cũng bắt được).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Khi Thái Thúc ra đi săn bắn,
Bốn ngựa vàng lướt thẳng ruổi dong.
Tốt thay hai ngựa chạy trong,
Y như hàng nhạn, nhìn chung hai ngoài.
Đến ao chầm thì ngài dừng ngựa,
Đều cháy lên ngọn lửa khắp nơi.
Bắn cung Thái Thúc rất tài,
Còn nghề đánh ngựa thì hay vô ngần.
Khi vút chạy hoặc cần dừng hẳn,
Lúc buông tên hoặc sấn theo mồi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thặng hoàng: bốn con ngựa đều màu vàng.
phục: hai con ngựa thắng ở trong gần cây lọng và dưới cây ách.
tương: ngựa thắng vào xe. Ngựa thuộc thượng hạng được thắng vào xe gọi là thượng giá (thượng tương), cũng như nói thương tứ vậy.
nhạn hàng: chim nhạn sắp hàng bay thành hình chữ nhân, nói hai con ngựa thắng ở hai bên ngoài hơi lùi sau hai con ngựa thắng hai bên trong, thì như hình chim nhạn sắp hàng mà bay vậy.
dương: khởi lên.
ký, ức: đều là tiếng ngữ trợ từ., tiếng đệm theo câu nói.
khánh: đánh ngựa chạy đi.
khống: gò ngựa dừng lại.
tung: nắm rồi buông tên mà bắn.
tống: chạy theo bắt con vật đã bắn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái Thúc vu điền 2