18/05/2024 16:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ánh sáng mùa xuân...”
“A light exists in spring...”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 02/04/2008 20:47

 

Nguyên tác

A Light exists in Spring
Not present on the Year
At any other period –
When March is scarcely here

A Color stands abroad
On Solitary Fields
That Science cannot overtake
But Human Nature feels.

It waits upon the Lawn,
It shows the furthest Tree
Upon the furthest Slope you know
It almost speaks to you.

Then as Horizons step
Or Noons report away
Without the Formula of sound
It passes and we stay –

A quality of loss
Affecting our Content
As Trade had suddenly encroached
Upon a Sacrament.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ánh sáng trong mùa xuân
Không giống như mùa khác
Tháng Ba đang tới gần

Có một màu thoáng đãng
Trên những đồi đơn cội
Yên lặng không thể vượt,
Duy lòng người cảm thôi.

Ánh xuân đến trên bãi cỏ
Ánh xuân chạm cành cây
Trên những đồi tít tắp
Xuân ngỏ lời với tôi

Những chân trời gần quá
Như thể đang giữa trưa
Không âm thanh tiếng động
Ánh xuân đi xa rồi.

Có cảm giác mất mát
Khiến chúng ta xót thương
Như có kẻ lái buôn
Chạm tay vào Thánh tích

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Ánh sáng mùa xuân...”