03/12/2021 21:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai rời cõi tạm

Tác giả: Thu Phong - Lê Thị Báu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thu Phong vào 01/11/2011 10:12

 

Mai rời cõi tạm giữ gìn nghe
Những buổi bên nhau ấm áp kề
Dù một lời kinh thanh thản gửi
Hay vài câu chuyện sẽ sàng khoe
Chén trà thơm thảo bâng khuâng dạ
Ly rượu nồng say tíu tít hè
Khe khẽ nghiêng hồn trên lối mộng
Ươm mầu nắng biếc giữa sơn khê
21/04/2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Phong » Mai rời cõi tạm