17/10/2021 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thấy người nam, bắc, tây, đông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:28

 

Thấy người nam, bắc, tây, đông,
Thấy người thiên hạ mà không thấy chàng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thấy người nam, bắc, tây, đông