10/02/2023 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uống trăng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/08/2016 18:32

 

Ta uống trăng
Uống ta là trăng
Uống linh hồn trăng lung linh múa rỡn
Trăng là em
Ta uống trăng em
Hai ta làm một đôi trăng tuyệt diệu sóng vàng
Đêm đừng tận và khuya ơi đừng tận!
Cả đời ta bén lửa với trăng yêu.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Uống trăng