20/03/2023 15:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ thính vũ
春夜聴雨

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:12

 

Nguyên tác

春中一夜雨,
天下半年心。
看取陽和意,
喜無蕭瑟吟。

Phiên âm

Xuân trung nhất dạ vũ,
Thiên hạ bán niên tâm.
Khán thủ dương hoà ý,
Hỉ vô tiêu sắt ngâm.

Dịch nghĩa

Giữa mùa xuân, một đêm mưa,
Lòng thiên hạ cảm thấy như đã qua nửa năm.
Khắp nơi đầy ý vị dương hoà,
Rất vui vẻ, không có điệu ngâm buồn tê tái.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Giữa xuân, đêm mưa rơi,
Nghe như nửa năm rồi!
Khắp nơi đầy sinh khí,
Vang lừng khúc ca vui!
Nguồn: Nguyễn Thiên Thụ, Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Xuân dạ thính vũ