28/05/2022 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dâng

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:02

 

Cuối một đời không thiếu gì tan vỡ
Anh nhìn em rạng rỡ vẻ nguyên lành
Chông chênh quá rợn người từ cửa mở
Vịn vào trời ràn rụa một màu xanh
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Dâng