13/08/2022 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tướng thử 2
相鼠 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 23:59

 

Nguyên tác

相鼠有齒,
人而無止。
人而無止,
不死何俟?

Phiên âm

Tướng thử hữu xỉ,
Nhân chi vô chỉ ?
Nhân chi vô chỉ,
Bất tử hà sĩ ?

Dịch nghĩa

Xem con chuột, con vật đê tiện còn có răng,
Thì con người lại không có uy nghi hay sao ?
Con người mà không có uy nghi,
Thì không chết đi, con đợi gì nữa ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xem con chuột có răng thế ấy!
Chẳng nghi dung người vậy được không ?
Người mà chẳng có nghi dung,
Đợi chờ gì nữa mà không chết liền ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

chỉ: dung chỉ, uy nghi, nghi dung và cử chỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tướng thử 2