30/06/2022 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng khởi
夢起

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2017 19:48

 

Nguyên tác

家信朝朝望,
鄉心暮暮馳。
夜程風雨急,
不許夢魂歸。

Phiên âm

Gia tín triêu triêu vọng,
Hương tâm mộ mộ trì.
Dạ trình phong vũ cấp,
Bất hứa mộng hồn quy.

Dịch nghĩa

Sớm sớm trông ngóng tin nhà,
Chiều chiều lòng dõi nhớ quê.
Từng chặng đường đêm mưa gió dồn dập,
Chẳng cho hồn mộng về tới quê nhà.

Bản dịch của Vũ Thế Khôi

Tin nhà mong sớm sớm
Chiều chiều dõi hồn quê
Đường khuya mưa gió gấp
Chẳng để hồn mộng về
Huế, 1831

Nguồn:
1. Tạp chí Hán Nôm, số 5(72), 2005
2. Vũ Tông Phan - Tuyển tập thơ văn, Vũ Thế Khôi, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Mộng khởi