08/12/2022 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liễu (I)

Tác giả: La Ẩn - 羅隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 12:49

 

Nguyên tác

灞岸晴來送別頻,
相偎相倚不勝春。
自家飛絮猶無定,
爭把長條絆得人。

Phiên âm

[1] ngạn tình lai tống biệt tần,
Tương ôi tương ỷ bất thăng xuân.
Tự gia phi nhứ do vô định,
Tranh bả trường điều bạn đắc nhân?

Dịch nghĩa

Trên bờ sông Bá ngày tạnh ráo thường có cảnh tiễn biệt,
Tiết xuân càng làm người ta bịn rịn bên nhau.
Những sợi tơ từ cây liễu bay đi vốn vô định,
Tại sao lại như muốn buộc chân người đi xa?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ sông Bá diễn hoài tiễn biệt
Trong tiết xuân tha thiết không rời
Tơ vương vô định khi rơi
Tại sao lại buộc chân người sắp xa?
[1] Sông bắt nguồn từ huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, chảy qua Trường An rồi vào sông Vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Ẩn » Liễu (I)