28/11/2021 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệp luyến hoa - Tảo hành
蝶戀花-早行

Tác giả: Chu Bang Ngạn - 周邦彥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2005 17:10

 

Nguyên tác

月皓驚烏栖不定,
更漏將闌,
轣轆牽金井。
喚起兩眸清炯炯,
淚花落枕紅錦冷。

執手霜風吹鬢影,
去意徘徊,
別語愁難聽。
樓上欄杆橫斗柄,
露寒人遠雞相應。

Phiên âm

Nguyệt hạo kinh ô thê bất định,
Canh lậu tương lan,
Lịch lộc khiên kim tỉnh.
Hoán khởi lưỡng mâu thanh quýnh quýnh,
Lệ hoa lạc chẩm hồng cẩm lãn.

Chấp thủ sương phong xuy mấn ảnh,
Khứ ý bồi hồi,
Biệt ngữ sầu nan thính.
Lâu thượng lan can hoành đẩu bính,
Lộ hàn nhân viễn kê tương ứng.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Loé sáng trăng quạ kêu nhảy quýnh,
Đêm sắp tàn canh,
Lộc cộc khua kim tỉnh.
Thức dậy mắt trong nhìn lóng lánh,
Lệ hoa thẩm gối hồng cẩm lạnh.

Mái tóc chia tay gió thổi mạnh,
Đi ở bồi hồi,
Ly biệt sầu khôn tránh.
Trên các lan can ngang đẩu bính,
Sương lạnh người xa gà gáy váng.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Bang Ngạn » Điệp luyến hoa - Tảo hành