25/05/2024 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ xá cảm thuật (tập cổ)
旅舍感述 (集古)

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2020 15:56

 

Nguyên tác

夢繞千岩冷逼身,
數家煙火自為鄰。
盤飧市遠無兼味,
愧爾東西南北人!

Phiên âm

Mộng nhiễu thiên nham lãnh bức thân,
Sổ gia yên hoả tự vi lân.
Bàn san thị viễn vô kiêm vị,
Quý nhĩ đông tây nam bắc nhân!

Dịch nghĩa

Giấc mộng cứ vây quanh như nghìn ngọn núi, cái lạnh áp đến thân mình
Mấy ngôi nhà khói toả xem như láng giềng
Chợ xa, mâm cơm rành một món
Hận cho ta lênh đênh bốn phương trời

Bản dịch của Trần Lê Văn

Núi mộng lô xô lạnh buốt mình
Mấy nhà khói toả láng giềng quanh
Chợ xa mâm bát đâu nhiều món
Ta bốn phương trời cứ nổi nênh
Bài thơ theo lối tập cổ:
- Câu 1: Túc Cửu Tiên sơn (Tô Thức)
- Câu 2: Tầm ẩn giả Vi Cửu ư Đông Khê thảo đường (Chu Loan)
- Câu 3: Khách chí (Đỗ Phủ)
- Câu 4: Nhân nhật ký Đỗ nhị thập di (Cao Thích)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Lữ xá cảm thuật (tập cổ)