28/09/2023 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa - Giang thượng ẩm, thứ Tải Chi vận
浪淘沙-江上飲,次載之韻

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 25/07/2021 14:05

 

Nguyên tác

綠蟻酌秋江,
興味尤長。
黃花不用待重陽。
象嶺酣歌今尚在,繞石飄揚。

何必服仙方,
以永年光。
玉壺為艇勺為槳。
過海參筵渾易事,憑此飛觴。

Phiên âm

Lục nghĩ[1] chước thu giang,
hứng vị vưu trường.
Hoàng hoa bất dụng đãi Trùng dương.
Tượng Lĩnh[2] hàm ca kim thượng tại, nhiễu thạch phiêu dương.

Hà tất phục tiên phương,
dĩ vĩnh niên quang.
Ngọc hồ vi đĩnh, thược vi tương.
Quá hải tham diên[3] hồn dị sự, bằng thử phi thương.

Dịch nghĩa

Rượu Lục Nghĩ rót trên sông thu;
Hứng vị lại càng dài mãi.
Hoa vàng (hoa cúc) chẳng cần phải đợi đến Trùng Dương.
Bài ca say trên núi Voi đến nay vẫn còn đó, vấn vít du dương bên đá.

Cần gì phải uống tiên dược;
Để thọ mãi cùng thời gian.
Bình ngọc làm thuyền, muôi rượu làm chèo;
Vượt biển dự tiệc (như bát tiên) cũng chỉ là chuyện dễ dàng; ấy nhờ vào chén rượu chuyền nhanh này.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Lục Nghĩ rót sông trăng;
Hứng thú thêm tăng.
Hoàng hoa nào phải đợi Trùng dương?
Tượng Lĩnh câu ca say vẫn đó; quanh đá còn vang.

Sao phải uống tiên đan;
Để thọ muôn năm?
Be là thuyền dạo, muỗng là dầm;
Vượt biển du tiên chừng chuyện dễ; cạn chén là sang!
Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội nhà văn, 2021
[1] Một loại rượu đời xưa. Bạch Cư Dị trong bài Vấn Lưu thập cửu có câu: “Lục nghĩ tân phôi tửu” (Rượu lục nghĩ vừa nấu).
[2] Núi Voi, ở huyện An Lão, Hải Phòng. Câu này ý nhắc lại kỷ niệm tác giả cùng Tải Chi và các bạn, tối lên chơi núi Voi, đốt lửa uống rượu say mà hát trên đỉnh núi.
[3] Vượt biển dự tiệc, ý nhắc đến tích Bát tiên quá hải, để dự tiệc bàn đào của Tây vương mẫu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Lãng đào sa - Giang thượng ẩm, thứ Tải Chi vận