03/12/2022 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối vũ
對雨

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2010 02:40

 

Nguyên tác

莽莽天涯雨,
江邊獨立時。
不愁巴道路,
恐濕漢旌旗。
雪嶺防秋急,
繩橋戰勝遲。
西戎甥舅禮,
未敢背恩私。

Phiên âm

Mãng mãng thiên nhai vũ,
Giang biên độc lập thì.
Bất sầu Ba đạo lộ,
Khủng thấp Hán tinh kỳ.
Tuyết lĩnh phòng thu cấp,
Thằng Kiều chiến thắng trì.
Tây Nhung sanh cữu lễ[1],
Vị cảm bối ân tư.

Dịch nghĩa

Lúc mưa ào ào nơi góc trời này,
Ta đang đứng bên bờ sông.
Không buồn đường xứ Ba Thục lầy lội,
Mà chỉ sợ ướt cờ Hán.
Trên núi tuyết mùa thu đang gấp rút phòng thủ,
Trận đánh ở Thằng Kiều chậm chiến thắng.
Tây Nhung giữ lễ cậu cháu với nhà Đường,
Chắc chưa dám quay lưng với ân tình riêng.

Bản dịch của Sơ Nguyệt

Ào ào mưa như trút
Một mình đứng bên sông
Không buồn đường ba đạo
Ướt mưa cờ Hán không
Núi tuyết phòng thu vội
Thắng kiều muộn tin về
Lễ Tây Nhung cậu cháu
Chẳng sai nỗi ân thề
(Năm 763)

Vì Thành Đô có loạn, Đỗ Phủ đưa gia quyến lánh về Tử châu ở phía đông Thành Đô.

[1] Vua bộ tộc người Nhung ở biên giới phía tây thần phục nhà Đường, kêu vua Đường là cậu, xưng cháu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đối vũ