29/02/2024 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu
嘉定三十景-蓮沼眠鷗

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi TTH vào 11/03/2009 07:06

 

Nguyên tác

隂隂菡萏水中標,
浴罷沙鷗斂玉翹。
尋夢浮縱依綠蓋,
忘機閒客枕香苗。
惹他巧鵲收桑柘,
任爾流鶯織柳條。
遊女採蓮休亂動,
舊盟猶待逐來潮。

Phiên âm

Âm âm hạm đạm[1] thuỷ trung tiêu,
Dục bãi sa âu liễm ngọc kiều.
Tầm mộng phù tung[2] y lục cái,
Vong cơ nhàn khách chẩm hương miêu.
Nhạ tha xảo thước[3] thu tang giá,
Nhiệm nhĩ lưu oanh chức liễu điều.
Du nữ thái liên hưu loạn động,
Cựu minh[4] do đãi trục lai triều.

Dịch nghĩa

Hoa sen sum suê vươn cao lên trong nước,
Tắm xong, chim âu thu lông ngọc lại.
Tìm mộng, bước chân trôi nổi đi theo các lọng xanh,
Quên đời khách nhàn nhã gối đầu vào cỏ thơm.
Gần chim thước khéo léo lấy vỏ gốc cây dâu (để làm tổ),
Mặc chim oanh lanh lợi dệt cành liễu.
Các cô gái đến hái sen đừng làm kinh động,
Hẹn cũ còn chờ theo nước triều lên.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Um tùm bờ nước rợp sen tươi,
Le tắm xong rồi tới nghỉ ngơi.
Lọng biếc bập bềnh chân ruổi mộng,
Cỏ thơm thiêm thiếp giấc quên đời.
Gom dâu để thước tuỳ lòng gã,
Dệt liễu cho oanh mặc ý ngươi.
Cô gái hái sen đừng khuấy động,
Chờ con nước tới sẽ rong chơi.
Âu là một loài chim ở nước, dân gian quen gọi là con le le hay vịt nước.

[1] Chỉ hoa sen, còn có tên khác là phù dung.
[2] Theo Thi nghĩa sớ chép: “Chim két tính thích lặn, chim mòng tính thích nổi, như bọt nước lênh đênh, thường theo nước thuỷ triều lên xuống mà đi lại”.
[3] Theo Gia Định thành thông chí (Vật sản chí), ở Gia Định có 4 giống chim thước: chi thước (chim ác là), ngưu thước (chim sáo trâu hay chim cưỡng), luyện thước (chim khách) và linh thước (chim sáo).
[4] Do điển “âu minh” chỉ người ở ẩn chốn mây nước như có ước hẹn làm bạn với chim âu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Gia Định tam thập cảnh - Liên Chiểu miên âu