25/06/2024 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi vợ thì cưới liền tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:59

 

Hỏi vợ thì cưới liền tay,
Chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi vợ thì cưới liền tay