29/06/2022 20:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàn quốc
還國

Tác giả: Trần Ích Tắc - 陳益稷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 10/11/2018 16:30

 

Nguyên tác

幾年出國杳雲砂,
身寄狨鞍暫到家。
簇簇樓台空日影,
盈盈珠翠各天涯。
真成東海歸遼鶴,
敢望南門入鄭蛇。
人物淒涼何處問?
江風吹老荔枝花。

Phiên âm

Kỷ niên xuất quốc diểu vân sa,
Thân ký nhung yên tạm đáo gia.
Thốc thốc lâu đài không nhật ảnh,
Doanh doanh châu thuý các thiên nhai.
Chân thành Đông Hải quy Liêu hạc[1],
Cảm vọng Nam Môn nhập Trịnh xà[2].
Nhân vật thê lương hà xứ vấn?
Giang phong xuy lão lệ chi hoa.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Bao năm xa nước khói mây mờ,
Mình gởi nhung yên tạm viếng nhà.
Lớp lớp lâu đài trơ bóng nhật,
Hàng hàng châu thuý cách phương xa.
Hạc về Đông Hải thôi đành vậy,
Rắn cắn Nam Môn há dám mà.
Hiu quạnh biết cùng ai nhắn hỏi,
Gió sông lay đoá lệ chi già.
Bài thơ này được chép trong An Nam chí lược. Sau khi theo hàng nhà Nguyên, Ích Tắc được phong An Nam quốc vương. Đây có lẽ là lần nhà Nguyên mượn cớ là đưa ông về để đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ ba, năm 1287.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Đinh Lệnh Uy ở Liêu Đông, theo học tiên, sau hoá hạc về đứng kêu trên cột hoa biểu.
[2] Ở Nam Môn nước Trịnh, có con rắn ở ngoài cắn với con rắn ở trong. Rắn trong thành là rắn yêu, bị cắn chết, ấy là điềm Lệ Công sẽ được về nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ích Tắc » Hoàn quốc