05/06/2023 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

35

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 07:10

 

Em còn đôi mắt ngây thơ
Sống mòn mà vẫn đợi chờ tương lai
Thương cho thị Nở ngày nay
Kiếm không đủ rượu làm say Chí Phèo!
Những tác phẩm Đôi mắt, Chí phèo của nhà văn Nam Cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 35