06/07/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên sầu
邊愁

Tác giả: Thôi Thực - 崔湜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 22:18

 

Nguyên tác

九月蓬根斷,
三邊草葉腓。
風塵馬變色,
霜雪劒生衣。
客思愁陰晚,
邊書驛騎歸。
殷勤鳳樓上,
還袂及春暉。

Phiên âm

Cửu nguyệt bồng căn đoạn,
Tam Biên thảo diệp phì.
Phong trần mã biến sắc,
Sương tuyết kiếm sinh y[1].
Khách tứ sầu âm vãn,
Biên thư dịch kỵ quy.
Ân cần phụng lâu thượng,
Hoàn duệ cập xuân huy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gốc bồng đứt bay tháng chín,
Tam Biên xanh tốt cỏ cây.
Gió bụi đổi màu ngựa chiến,
Sương tuyết phủ kiếm lớp dày.
Đất khách chiều mờ sầu xuống,
Thư biên kỵ trạm rời đi.
Ân cần lên lầu phượng ngóng,
Về đây ánh sáng xuân thì.
[1] Sương tuyết phủ kiếm thành một lớp ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Thực » Biên sầu