05/08/2021 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh

Tác giả: Nguyễn Thiên Túng - 阮天縱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/11/2010 02:02

 

Nguyên tác

天一光涵二八中,
天門便汲澤無窮。
何如揚起為霖雨,
波及枯田作歲豐。

Phiên âm

Thiên nhất quang hàm nhị bát trung,
Thiên môn tiện cấp trạch vô cùng.
Hà như dương khởi vi lâm vũ,
Ba cập khô điền tác tuế phong.

Dịch nghĩa

Làn nước trong sáng, chứa đầy một giếng
Nghìn muôn nhà đều múc về dùng mà không bao giờ cạn
Ước gì tung nước này lên làm mây mưa
Rưới khắp các ruộng khô cho thiên hạ được mùa

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Đáy giếng long lanh ánh sáng ngời
Muôn nhà múc uống mãi không vơi
Muốn tung nước ấy thành mưa móc
Tưới lúa đồng khô tốt khắp nơi
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiên Túng » Tỉnh