29/10/2020 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch cúc kỳ 3
白菊其三

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:34

 

Nguyên tác

為報繁霜且莫催,
窮秋須到自低垂。
橫拖長袖招人別,
只待春風卻舞來。

Phiên âm

Vị báo phồn sương thả mạc thôi,
Cùng thu tu đáo tự đê thuỳ.
Hoành tha trường tụ chiêu nhân biệt,
Chỉ đãi xuân phong khước vũ lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xin sương đừng xuống tràn trề,
Thu tàn chậm đến, thân nghe rủ chùng.
Dài tay vẫy biệt người thân,
Hẹn khoe dáng múa khi xuân gió về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Bạch cúc kỳ 3