10/03/2021 02:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãnh lực tình yêu
My love is like to ice

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi hảo liễu vào 06/12/2015 15:51

 

Nguyên tác

My love is like to ice, and I to fire:
How comes it then that this her cold so great
Is not dissolved through my so hot desire,
But harder grows the more I her entreat?

Or how comes it that my exceeding heat
Is not allayed by her heart-frozen cold,
But that I burn much more in boiling sweat,
And feel my flames augmented manifold?

What more miraculous thing may be told,
That fire, which all things melts, should harden ice,
And ice, which is congeal's with senseless cold,
Should kindle fire by wonderful device?

Such is the power of love in gentle mind,
That it can alter all the course of kind.

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Tôi hoá lửa trước người yêu băng giá.
Nàng lạnh lùng tôi chẳng hiểu vì sao.
Băng không tan trước cuồng nhiệt khát khao,
Tình khó chớm lẽ đâu tôi cầu khẩn?

Biết làm sao dẫu lòng yêu nóng bỏng.
Khi tim nàng không hề giảm giá băng.
Tình tôi càng bốc cháy sục sôi hơn.
Sao ngọn lửa cứ bừng bừng quá thể?

Có điều gì lạ lùng hơn như thế.
Lửa nung tan lại làm cứng giá băng.
Khối băng hàn vô cảm tự chia ngăn.
Mà ngọn lửa cứ bốc lên kỳ dị?

Đó là mãnh lực tình yêu, nhẹ nhàng trong tâm trí.
Nó có thể gây cho dòng sống đổi xoay chiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Mãnh lực tình yêu