02/03/2021 18:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu song dạ toạ
秋窗夜坐

Tác giả: Nguyễn Húc - 阮頊

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/09/2007 15:17

 

Nguyên tác

不忍別明月,
虛窗午夜開。
憑欗秋語處,
移過袖邊來。

Phiên âm

Bất nhẫn biệt minh nguyệt,
Hư song ngọ dạ khai.
Bằng lan thu ngữ xứ,
Di quá tụ biên lai.

Dịch nghĩa

Không nỡ rời xa ánh trăng,
Nửa đêm mở cửa sổ hư không,
Tựa lan can nói chuyện một mình,
Bóng trăng đã xuống đến bên tay áo.

Bản dịch của Đặng Thị Hảo

Không đành xa trăng sáng,
Mở cửa sổ hư không.
Tựa lan can tình tự,
Trong tay bóng trăng lồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Húc » Thu song dạ toạ