18/07/2020 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp nhau giữa đường vắng thì chào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2015 08:35

 

Gặp nhau giữa đường vắng thì chào,
Gặp nhau giữa chợ lao xao xin đừng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gặp nhau giữa đường vắng thì chào