18/08/2022 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Dương trung thừa hoà Phiên
送楊中丞和蕃

Tác giả: Lang Sĩ Nguyên - 郎士元

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/07/2014 08:48

 

Nguyên tác

錦車登隴日,
邊草正萋萋。
舊好尋君長,
新愁聽鼓鼙。
河源飛鳥外,
雪嶺大荒西。
漢壘今猶在,
遙知路不迷。

Phiên âm

Cẩm xa đăng Lũng nhật,
Biên thảo chính thê thê.
Cựu hảo tầm quân trưởng,
Tân sầu thính cổ bề.
Hà Nguyên[1] phi điểu ngoại,
Tuyết Lĩnh đại hoang tây.
Hán luỹ kim do tại,
Dao tri lộ bất mê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đất Lũng ngày xe gấm đến
Cỏ xanh rậm rạp biên cương
Nghĩa xưa, tìm qua quân trưởng
Sầu mới, nghe rộn trống Khương
Hà Nguyên chim bay không đến
Đại hoang, Tuyết Lĩnh cực tây
Luỹ Hán còn vài dấu cũ
Đường xa đừng lạc hướng nầy
[1] Vùng cao nguyên đầu sông Hoàng Hà (cao nguyên Thanh Hải).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang Sĩ Nguyên » Tống Dương trung thừa hoà Phiên