18/01/2022 05:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngôn chí bài 7 (Cơm trời áo cha)

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/09/2005 17:50

 

Ðã mấy thu nay để lệ nhà,
Duyên nào đeo đẳng khó chăng tha.
Một thân lẩn quất đường khoa mục,
Hai chữ mơ màng việc quốc gia.
Tài liệt lạt nhiều nên kém bạn,
Người mòn mỏi hết phúc còn ta.
Quân thân chưa báo lòng canh cánh,
Tình phụ cơm trời áo cha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Ngôn chí bài 7 (Cơm trời áo cha)