25/10/2021 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trong đêm tối đời tôi”
“In mein gar zu dunkles Leben”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 18:57

 

Nguyên tác

In mein gar zu dunkles Leben
Strahlte einst ein süßes Bild;
Nun das süße Bild erblichen,
Bin ich gänzlich nachtumhüllt.

Wenn die Kinder sind im Dunklen,
Wird beklommen ihr Gemüt,
Und um ihre Angst zu bannen,
Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe
Jetzo in der Dunkelkeit;
Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,
Hat's mich doch von Angst befreit.

Bản dịch của Tế Hanh

Trong đêm tối đời tôi
Một ảnh hình đã chói
Hình ấy cũng không còn
Tôi trong đêm vây phủ

Những đứa trẻ trong đêm
Nghe trái tim trĩu nặng
Chúng bỗng hát to lên
Để làm tan lo lắng

Và tôi tôi cũng hát
Trong đêm tối đời tôi
Nếu như không vui được
Tim tôi đỡ bồi hồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Trong đêm tối đời tôi”